STYRELSEN
190306

PIF Halmstads styrelse

Ordförande: Magnus Amhliden  Hub Halmstad
Kassör: Lars Andrén Senior
Sekreterare: Eva-Lotta Pettersson Hub Halmstad
Ledamöter: Göran Karlsson Hub Halmstad
Damir Bader Hub Halmstad
Vakant  
Suppleant: Rune Lundqvist Senior
Revisorer:  Jan-Åke Andreasson Senior
  Lars Liljedahl Senior
Suppleanter: Peter Wahrenberg Hub Halmstad
  Anders Karlsson Hub Halmstad
Valberedningen: Christer Johansson Hub Halmstad
  Lars-Åke Dahlberg Hub Halmstad