MOTIONSKORT
190102

Skickas in var tredje månad.
Använd länken nedan och skicka in.
Glöm ej att ange PIF Halmstad som
förenings tillhörighet.

Länk till motionskort: Motionskortet